Sabitha Sudhakaran

M.sc Chemistry, Principal Incharge

Rekha. S Nair

B.sc , B.Ed

Jothi. P

B.sc , B.Ed

Bindhu R. Manoj

B.sc , B.Ed