Sl.No Name Designation
1 Shri. C V Varghese, Chartered Accountant, Cheeran Varghese and Co.,Mundupalam, Thrissur. Tel: 0487 2423721 Email: cheeranverghese@yahoo.com Chairman
2 Shri. P T Ajay Mohan, Thazhathel House,P.O. Eravimangalam, Malappuram Dt. Vice Chairman
3 Shri. A C Sugathan, Aynikkal Cheerarambath House, Thrikkavu, Ponnani – 680677. Tel:9388118075, email: acsugathan@gmail.com Hon. Secretary
4 Shri. K Venu, Chartered Accountant, Niranjanam, Thrikkavu, Ponnani – 679577. Tel: 9349769993, email: venu@icai.org Hon. Treasurer 
5 Shri. Ajith Kolady, Kolady House, Thrikkavu, Ponnani – 679577, Kerala Tel: 8129109880.  Email :  ajithkolady@gmail.com Hon. Joint Secretary
6 Dr. Krishna R Menon, F-4 Pentark, West Park Apt, Chakkumukku, Poonkunnam, Thrissur – 680002 Tel: 9895129589 Member
7 Shri. Ismail Basheer, Javeen House, Thrikkavu, Ponnani – 679577, Kerala. Tel: 9447155832. Email: kvibasheer@hotmail.com Member
8 Smt.Kamala Menon, Ambili Parambil, Theyyangad, Ponnani – 679577. Member
9 Shri. A Chandrasekharan, Moothedath House, Puzhambram, Post Biyyam, Edappal – 679576. Tel: 9567123737 email: acsnair.ponani@gmail.com Member
10 Shri. C S Ajith, Cheriya Mundath House, Chantapadi, Ponnani – 679577. Tel: 9349766889 email: ajithponani@yahoo.co.in Member
11 Shri. E Salahudheen, Bureau Chief, Mathrubhumi Daily, Malappuram. Member
12 Dr. K Gopalakrishnan, Retd. Proffessor, 14/234, Chippi, Anappadi, Ponnani South – 679586. Member
13 Shri. A Jayaprakash, Retd. Banker, Pakkath Kalarikkal House, Post Kadanchery, Via. Kalady – 679582. Tel: 9447320480 email:Jayaprakash.smgb@gmail.com Member
Central Bhavan nominees
Shr. V V Bhaskaran, Director, Bharatiya Vidya Bhavan , Dr. K M Munshi Marg, Mumbai – 400007, Tel: 022 23631261
Shri E Ramankutty, Director, Bharatiya Vidya Bhavan, T D Road, Ernakulam, Kochi – 682011. Tel: 0484 2351242 Email : erwarrier@gmail.com
Shri. Sadasivan Pillai, Joint Director, Bharatiya Vidya Bhavan, Dr. K M Munshi Marg, Mumbai – 400007. Tel: 022 23631261 Email : pkspillai@gmail.com